Các chính sách hỗ trợ Nhà đầu tư

 

Ngày cập nhật: 22/05/2018

 

 

 

 

  • Hỗ trợ nhà đầu tư làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

  • Hỗ trợ nhà đầu tư làm một số thủ tục sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đăng ký mã số thuế, khắc dấu, làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cho dự án, tuyển dụng lao động,...)

  • Hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức lễ động thổ, khánh thành nhà máy

  • Hỗ trợ nhà đầu tư làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  • Tư vấn cấp Giấy phép lao động và cấp Visa đối với người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp  của SGH

  • Tư vấn cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

  • Tư vấn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất

  • Tư vấn cấp Chứng nhận quy hoạch, thỏa thuận kiến trúc tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng