Thông tin mới nhất

Ngày đăng: 11-08-2017

SGH Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô hiện có (2016) 39 dự án đầu tư được cấp phép còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 39.069 tỷ đồng.

Ngày đăng: 05-07-2018

SGH Hơn 350 doanh nghiệp, tập đoàn đã quyết định thành lập, mở chi nhánh tại Thừa Thiên Huế trong năm 2017 - đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế đang gặp khó khăn.

Ngày đăng: 08-08-2017

SGH Up to now, Chan May - Lang Co Economic Zone has 39 valid licensed investment projects,

Ngày đăng: 09-08-2017

SGH Location: Located in the non-tariff zone, located on the front of West Harbor Road. This route is connected to National Highway 1A.