Thông tin mới nhất

Ngày đăng: 11-08-2017

SGH Quý I, các khu công nghiệp trong tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu hút thêm 3 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.239,7 tỷ đồng.

Ngày đăng: 11-08-2017

SGH Phát huy những lợi thế cùng với nỗ lực của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, trong những năm qua, các KKT, KCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hút được nhiều dự án lớn, trọng điểm. Tính đến nay, các KKT và KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 140 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 64.300 tỷ đồng, trong đó có 35 dự án FDI với vốn đăng ký 1.740 triệu USD.

Ngày đăng: 07-09-2017

SGH TTH - Công trình được xây dựng tại xã Lộc Tiến và Lộc Vĩnh (Phú Lộc) do Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, có công suất xử lý 4.900 m3/ngày đêm với tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Ngày đăng: 07-09-2017

SGH TTH - Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi... là những giải pháp đặt ra nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân (KTTN) phát triển.