Thông tin mới nhất

Ngày đăng: 05-07-2018

SGH Hơn 350 doanh nghiệp, tập đoàn đã quyết định thành lập, mở chi nhánh tại Thừa Thiên Huế trong năm 2017 - đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế đang gặp khó khăn.

Ngày đăng: 08-08-2017

SGH Up to now, Chan May - Lang Co Economic Zone has 39 valid licensed investment projects,

Ngày đăng: 09-08-2017

SGH Location: Located in the non-tariff zone, located on the front of West Harbor Road. This route is connected to National Highway 1A.

Ngày đăng: 11-08-2017

SGH Quý I, các khu công nghiệp trong tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu hút thêm 3 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.239,7 tỷ đồng.