Lịch sử phát triển

 

Ngày cập nhật: 22/05/2017

 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Huế (SGH) được thành lập ngày 11/01/2008 với chức năng ban đầu là đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp - Khu đô thị - Thương mại và Dịch vụ đa năng 

 

 

 Lễ Khởi công Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây ngày 01/08/2009

 

Ngày 01/08/2009 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định thành lập Khu công nghiệp, khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Huế là chủ đầu tư.

 

 

Nguyên Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ Khởi công Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây ngày 01/08/2009

 

Ngày 30/09/2014: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế chính thức trở thành Công ty liên kết của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP .