Lĩnh vực khuyến khích đầu tư
 
 
Ngày cập nhật: 22/05/2017
 
 
 
Sản xuất thiết bị, linh kiện điện, điện tử; sản phẩm cơ khí chính xác; sản phẩm may mặc, thực phẩm; lắp ráp ôtô; sản phẩm công nghiệp phụ trợ,…
 

 

Sản phẩm công nghiệp phụ trợ


Lắp ráp ôtôSản phẩm cơ khí chính xácSản phẩm may mặc


Sản xuất thiết bị, linh kiện điện