Môi truờng làm việc tại SGH

 

Cơ hội

Tại SGH, bạn có thể trải nghiệm một thế giới đầy ắp những cơ hội. Cơ hội được làm việc trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp, nơi mỗi cá nhân có thể trưởng thành và phát triển mà không có giới hạn nào. Chúng tôi tin vào việc bồi dưỡng và tạo cho mỗi thành viên không gian để phát triển, vượt ra khỏi phạm vi chuyên môn của từng người.Chúng tôi luôn tạo cơ hội cho nhân viên

 

Lương và Phúc lợi 

Mức lương hấp dẫn không phải là lý do duy nhất mọi người làm việc ở SGH. Tại đây, mọi nhân viên được hưởng đầy đủ mọi chế độ như BHXH, BHYT, BHTN,…. Và các chế độ khác theo quy định của nhà nước. Chúng tôi đối xử với mỗi nhân viên như một thành viên trong đại gia đình

 

Hãy đến với SGH để cùng chúng tôi làm việc, học tập  và vui chơi như một Gia đình !

 

 

 

ời làm việc ở SGH. Tại đây, mọi nhân viên được hưởng đầy đủ mọi chế độ như BHXH, BHYT, BHTN,…. Và các chế độ khác theo quy định của nhà nước. Chúng tôi đối xử với mỗi nhân viên như một thành viên trong đại gia đình.

 

Hãy đến với SGH để cùng chúng tôi làm việc, học tậ